Onbekend maakt onbemind.

In het Nederlandse taalgebied geldt dit gezegde zeker ook met betrekking tot de werken van Emanuel Swedenborg.

Om U een beeld te geven van Swedenborgs invloed op verschillende gebieden van de samenleving, zoals de kunst en wetenschap, handel en politiek, filosofie en religie, volgt hier een beknopte serie korte citaten van bekende mannen en vrouwen die Swedenborgs geschriften lazen, en er een mening over gaven.

 

 

Peter van Balen (1924-1989) - predikant van de Nieuwe Kerk in Nederland.

"Hoe groot het belang van Swedenborg ook was voor de wetenschap en voor het welzijn van Zweden, toch was zijn latere werk van nog grotere betekenis, en hijzelf erkende dat zijn gehele studie van de aardse wetenschappen slechts had gediend als voorbereiding voor een nog belangrijkere taak."

 

Honorť de Balzac (1799-1850) - Frans schrijver.

"Weet je, dat ik ben teruggekeerd tot Swedenborg na een diepgaande studie van alle religies, en na het lezen van alle werken die de afgelopen 60 jaar gepubliceerd zijn ? Swedenborg geeft zonder twijfels alle religies der mensheid in samenvatting weer. Zijn belijdenis is de enig acceptabele voor verheven zielen."

 

Gerrit Barger (1846-1921) - ingenieur en oprichter van het Swedenborg Genootschap in 1909.

"Reeds te lang is Emanuel Swedenborg onbekend, onbegrepen en miskend in Nederland, waar hij toch een aantal van zijn werken heeft uigegeven, terwijl in andere landen veel ernstige, warme en gelukkige bewonderaars van zijn werk gevonden worden. Men stelt zich Swedenborg nog altijd voor als een dweper, een enthousiast, een geestenziener, een ketter, een dwaalleraar en wat al niet meer, omdat men hem niet kent of niet begrijpt."

 

Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) - Frans schrijver, dichter en kunstcriticus.

"In de achttiende eeuw, publiceerde Swedenborg een theorie over overeenstemmingen [correspondenties], volgens welke onze wereld en alles wat daarin is hieroglyfen van een andere wereld zijn, en juist door deze hieroglyfen is het mogelijk die andere wereld te herkennen en zelfs te zien."

 

Ernst Benz (1907-1978) - Duits schrijver.

"Swedenborg is niet zomaar een profeet en ziener, hij hoort thuis in de reeks van grote vormgevers van goddelijke openbaringen, die van tijd tot tijd worden geroepen om het kwaad in het Rijk Gods uit te werpen."

 

 

William Blake (1757-1827) - Engels dichter en graficus.

"Omdat een nieuwe hemel is begonnen, en die komst is nu drieŽndertig jaar geleden, herleeft de Eeuwige Hel. En zie ! Swedenborg is de Engel die zit aan de tombe; zijn geschriften zijn de opgevouwen linnen kleden. Nu is de heerschappij van Edon, en de terugkeer van Adam in het Paradijs; zie Jesaja hoofdstuk 34 en 35." - uit: "Het Huwelijk van Hemel en Hel" 1790.

 

Jorge Luis Borges (1899-1986) - Argentijns schrijver en dichter.

"Of we nu geloven in de onsterfelijkheid van de ziel of niet, we moeten erkennen dat de leer die door Swedenborg werd geopenbaard, meer redelijk en moreler is, dan enige leer die een mysterieuze, bijna bij toeval ontvangen gift voorondersteld. Vooral leidt hij ons tot de praktijk van de deugd in ons leven."

 

Elisabeth Barret Browning (1806-1861) - Amerikaans schrijfster.

"Mijn geest vond in Swedenborgs filosofie licht met betrekking tot het leven na de dood. Hij verklaart veel dat tot dan toe onbegrijpelijk was."

 

Thomas Carlyle (1795-1881) - Schots dichter.

"Ik heb persoonlijk die man bestudeerd, las vele van zijn boeken en van de biografieŽn, die van hem bekend zijn. Voor mijzelf dacht ik na over de zonderlinge verschijning, die hij in de wereld maakt, en de merkwaardige zending die hij aan zijn tijdgenoten te volbrengen had. Een man met grote en onmiskenbare beschaving, een schitterend mathematisch verstand, en een diepgaande vroomheid van gemoed. Een man die voor mij een schone lieflijke en tragische verschijning is; en als ik zijn vele gedachten voor mijzelf uitleg vind ik, dat die tot de verhevenste en meest blijvende van het menselijk denken behoren."

 

Johnny "Appleseed" Chapman (1774-1845) - Amerikaanse pionier & kweker.

"Goed nieuws, direct vers uit de hemel."

 

 

Samuel T. Coleridge (1772-1834) - Engels dichter.

"Ik mag beweren dat Swedenborg als een moralist boven alle lof verheven is, en dat hij als natuurvorser, psycholoog en theoloog grote en veelzijdige aanspraak heeft op de dankbaarheid en bewondering van practische en filosofische geleerden."

 

Calvin Coolidge (1872-1933) - President van de Verenigde Staten.

"Ik voel me geroepen om mijn diepe bewondering te uiten voor het werk en leven van een vooruitstrevend wetenschapper en denker: Emanuel Swedenborg. Hij was een pionier en voorloper in de mechanica, de biologie en de medische wetenschap zoals wij die heden kennen. Zijn grote geleerdheid en diep inzicht in de mysteriŽn van het leven werden aangevuld met een sterk religieus vertrouwen, en kent al vele generaties toegewijde bewonderaars."

 

 

Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) - Britse auteur

"De grote Zweedse ziener Emanuel Swedenborg mag genoemd worden: de vader van onze nieuwe kennis over hemelse zaken. Toen de eerste stralen van de rijzende zon der spirituele kennis op de aarde viel, verlichten zij de grootste en hoogste menselijke geest, voordat ze hun licht werpen op mindere mannen. Die bergtop van mentaliteit was deze grote religieuze hervormer en helderziend medium ... "

 

 

Wilson van Dusen (1923-2005) - Amerikaans clinisch psycholoog.

"Ik was verbaasd te horen dat er een traditie bestaat onder de studenten van Swedenborgs religieuze geschriften dat Swedenborg geen mysticus is. Voor een mysticus is het overduidelijk dat zijn werken juist een grote bijdrage zijn aan deze literatuur, en mystici hebben dan ook vaak aan hem gerefereerd als een van hen. Swedenborgs spirituele werken definiŽren de mystiek op zo'n manier dat Swedenborg onontkoombaar een mysticus is."

 

 

DaniŽl van Egmond - Nederlands godsdienstfilosoof.

"Het is niet het doel van Swedenborgs geschriften om een nieuwe leer - in de zin van een logisch geordend stelsel van theoretische uitspraken - te brengen. Alle geschriften zijn instrumenten om ons te helpen om tot regeneratie of wedergeboorte te komen."

 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) -Amerikaans schrijver.

"Swedenborg is stelselmatig, en houdt rekening met de wereld in iedere volzin, alle redenen worden ordelijk aangevoerd. Zijn vermogens werken met astronomische nauwkeurigheid, en zijn wonderlijke geschriften zijn rein van alle aanmatiging of eigendunk. Zijn religie denkt voor hem en is algemeen van toepassing, want zij is passend voor ieder deel van het leven, en geeft verklaring en waardigheid aan alle omstandigheden."

 

 

Anatole France (1844-1924) - Frans schrijver, Nobelprijswinnaar Literatuur 1921.

"Emile Zola was een groot moment in het bewustzijn van de mens ! Van Swedenborg mag worden gezegd, dat hij een moment was van God's Geest, een moment waarin nieuwe waarheid tot de mensheid kwam."

 

Arthur Ford (1897-1971) - Amerikaans schrijver.

"Swedenborg is een van de belangrijkste, voor buitenzintuiglijke invloeden ontvankelijke, persoonlijkheden aller tijden."

 

Paola Giovetti - Italiaans letterkundige.

"Er bestaat waarschijnlijk geen tweede literaire werk waarin zo veel gedetailleerde en precieze informatie over engelen [en duivels] te vinden is dan in de geschriften van de Zweedse visionair en theosoof."

 

Johann Wolfgang von Göthe (1749-1832) - Duits schrijver.

"Ik ben meer dan anderen bereid te geloven in een andere wereld dan de zichtbare, en ik heb genoeg dichterlijke potentie en voldoende vitaliteit om zelfs mijn beperkte eigene uit te breiden naar een swedenborgiaanse spirituele kosmos."

 

 

Ton Gravelijn - Nederlands fijnschilder.

"Swedenborgs ideeŽn brachten orde in mijn chaos en beÔnvloedden mijn gehele leven."

 

 

Heinrich Heine (1797-1856) - Duits dichter.

"Swedenborg is een degelijke eerlijke man, en zijn verslagen over de andere wereld zijn authentiek."

 

Graaf Von HŲpken (1712-1789) - tijdgenoot van Swedenborg en minister president van Zweden.

"Het nuttigste en best geschreven memorandum dat de Rijksdag werd voorgelegd betrof de nationale financieŽn en werd ingediend door Swedenborg."

 

Walter M. Horton (1884-1918) - Amerikaanse professor in de filosofie van het christendom

"In het tijdperk van de zogenaamde 'een-oog' redeneringen, was Swedenborg een van de weinigen die het oog van de ziel en het oog van de zintuigen beide open hield. Door pure toewijding aan wetenschappelijk onderzoek ontdekte hij de beperkingen van de wetenschap, twee eeuwen voor Einstein en Eddington; maar in tegenstelling tot vele profeten van de ziel, kleineerde hij nooit de redelijkheid in de naam van het geloof, of de natuur in naam van de genade. Voor hem werden de materiŽle en spirituele universa met elkaar verbonden door meerdere overeenkomsten en een ononderbroken keten van discrete graden. "

 

 

Victor Hugo (1802 - 1885) - Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman

Op een dag nam Swedenborg Plato's beker, En begon aandachtig aan zijn zoektocht door de hemelse gewesten. Hij ging door de verborgen poort van het onzichtbare ...

 

 

Henry James Sr. (1842-1910) - Amerikaans schrijver.

"Emanuel Swedenborg had het gezondste en meest verreikende intellect, dat deze eeuw gekend heeft."

 

Carl Gustav Jung (1875-1961) - Zwitsers psycholoog.

"Ik bewonder Swedenborg als een groot wetenschapper en groot mysticus tegelijkertijd. Zijn leven en werk hebben mij altijd zeer geÔnteresseerd, en tijdens mijn studie medicijnen las ik 7 lijvige delen van zijn geschriften. Swedenborg was een ziener van ongeŽvenaarde diepzinnigheid, een geleerde met superieure intelligentie."

 

Helen Keller (1880-1968) - Amerikaans schrijfster.

"Wat de Apostel Johannes in symbolen zag, zag Swedenborg in werkelijkheid. Hij legde getuigenis af van de vervulling van die profetische beelden, en verklaarde ieder vers zodanig, dat de Apocalyps niet langer een verzegeld boek is; het ligt open en de boodschap is vol glans over de wederkomst van de Heer."

 

James Tyler Kent (1849-1916) - grondlegger van de klassieke homeopathie.

"Mijn gehele leer over de klassieke homeopathie is gegrond op Hahnemann en Swedenborg; hun leringen openbaren zich volkomen."

Emiel van Galen - Nederlands homeopaat.

"De werken van James Tyler Kent, grondlegger van de klassieke homeopathie, zijn nog steeds zeer invloedrijk en het is verbazingwekkend dat het belang van de filosofische ideeŽn van Emanuel Swedenborg hierbij zo lang ongenoemd is gebleven. Dit kan waarschijnlijk toegeschreven worden aan de tegenstrijdige opvattingen in de homeopathie, die er opmerkelijk genoeg allemaal belang bij lijken te hebben Swedenborg te verzwijgen."

 

 

Martin Luther King (1929-1968) Amerikaanse predikant.

"Swedenborg maakt het ons mogelijk te begrijpen waarom we zijn geschapen, waarom we leven en wat er met ons gebeurd nadat ons lichaam sterft. Swedenborg stelt ons in staat het best mogelijke begrip te hebben van Gods boodschap zoals die bestaat in die Bijbelboeken die Gods Woord samenstellen."

 

Bernhard Lang - Duits wetenschapper.

"Swedenborg staat aan de basis van de moderne opvatting, die de hemel ziet als een verlengstuk en vervolmaking van al het goede en permanente van het aardse bestaan."

 

James Lawrence - Amerikaans onderzoeker.

"Het vaststellen wie het grootste intellect in de geschiedenis is mag een onmogelijke taak lijken, maar de Stanford Universiteit [USA] besloot het te proberen. Bij drie personen was hun computerprogramma echter niet in staat een precies getal te berekenen, maar meldde slechts dat hun IQ boven de 200 lag. Die drie titanen zijn Mill, Goethe en Swedenborg."

 

 

Robert Lemm - Nederlands schrijver en literator.

"Ik geloof niet dat iemand concreter over het hiernamaals heeft geschreven dan Swedenborg"

 

Jakob Lorber (1800-1864) - Christelijk mysticus.

"Swedenborg is waar en goed, dat kun je zeker geloven."

 

Czeslaw Milosz (1911-2004) - geboren in Lithouwen en winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur.

"Swedenborgs gedetailleerde beschrijvingen van prachtige tuinen in de hemel, en van moerassen, vuil en ruÔnes in de hel, willen niet zeggen dat hij geloofde dat die slechts in de verbeelding bestaan. Ze stemmen overeen met de staten van de geest van mensen, die na hun dood eeuwig leven als geestelijke lichamen."

 

Victor Nilsson - Zweeds historicus.

"Emanuel Swedenborg was de meest opmerkelijke man die Zweden ooit heeft voortgebracht. Zijn veelzijdigheid in de wetenschappen en de filosofie, waarin hij eveneens een prominente persoonlijkheid is, wordt nog overstegen door zijn vermaardheid als groot religieus denker en vernieuwer."

 

 

Theodore Pitcairn (1893-1973) - Amerikaans predikant.

"Swedenborg zegt ons, dat de Bijbel of het Woord van God is geschreven overeenkomstig de taal der overeenstemmingen, en zo wij eenmaal deze taal kennen, worden alle duistere gedeelten helder, en de Liefde en de Wijsheid van God schijnt door in ieder vers."

 

Hiram Powers (1805-1873) - Amerikaanse neoklassieke beeldhouwer.

"Swedenborg is mijn auteur. In vergelijking bewegen alle andere schrijvers in het donker met een kandelaar in de hand, zij betasten hun weg, terwijl hij beweegt in het volle daglicht van de zon."

 

 

Howard Pyle (1853-1911) - Amerikaans schrijver.

"Het geschrift "Hemelse Verborgenheden" is naast de Bijbel waarop het gebaseerd is, het grootste boek dat ik ooit gelezen heb."

 

Kenneth Ring - Amerikaans psycholoog.

"Swedenborgs openbaringen komen niet voort uit het soort korte en vluchtige kijkjes die veel mensen met bijna-dood-ervaringen vaak aan mij en andere onderzoekers op dit gebied hebben verteld, maar door regelmatige en weloverwogen reizen in dit gebied."

 

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) - Amerikaans president.

"In een werekd waarin de stem van het geweten te vaak stil en zwak schijnt, is behoefte aan spiritueel leiderschap waarvan Swedenborg een bijzonder voorbeeld is."

 

Arnold SchŲnberg (1874-1951) - Duits componist.

"De eenheid van muzikale ruimte vereist een absolute en uniforme perceptie. In deze ruimte bestaat, evenals in de door Swedenborg beschreven hemel, geen absolute diepte, noch links, rechts, voorwaarts of achteruit."

 

August Strindberg (1849-1912) - Zweeds roman en toneelschrijver.

"Swedenborgs kosmos is oneindig en alles omarmend. Hij heeft al mijn vragen beantwoord, hoe moeilijk die ook voor mij waren. Oh rusteloze ziel, smartend hart, neemt en leest !"

 

Daisetz T. Suzuki (1870-1966) - Japans Zen-meester.

"Wat komen jullie Westerlingen zoeken in Zen en Boeddhisme? Wendt u beter tot Swedenborg, hij is het die gelezen en gevolgd zou moeten worden. Hij is jullie Boeddha. "

 

Anton von Webern (1883-1945) - Duits componist.

In een brief aan SchŲnberg in 1913 schreef Von Webern: "Ik ben nu Swedenborg aan het lezen. Het is adembenemend, ontzaglijk. Ik verwachtte iets kolossaals, maar dit is zelfs nog meer!"

 

Colin Wilson (1931-2013) - Brits schrijver.

"Iemand die zowel Jung als Swedenborg heeft gelezen kan er niet aan twijfelen dat het de mysticus, en niet de psycholoog was, die zich het verst waagde in de diepten van de vreemde wereld die binnenin ons ligt."

 

Richard Yardumian (1917 - 1985) - Armeens-Amerikaanse componist

Richard Yardumian wijdde zijn Symphony No. 2 "Psalmen" aan dominee Theodore Pitcairn, een goede vriend en priester in The Lord's New Church whish is Nova Hierosolyma, waarvan hij lid was.

 

 

 

William Butler Yeats (1865-1939) - Ierse dichter

"Het was inderdaad Swedenborg die bevestigde, ten overstaan van de moderne wereld, tegen de abstracte redeneringen van de geleerden en tegen de leer en de praktijk van de eenzame plaatsen, van herders en verloskundigen, en die een wereld ontdekte van geesten waar er een decor is als dat van de aarde, met menselijke vormen, grotesk of mooi, zintuigen die plezier en pijn kennen, waar huwelijk en oorlog zijn. Dat alles kan worden geschilderd op canvas of in verhalen verteld."

 

 

 

Deze reeks citaten zou kunnen worden uitgebreid met woorden van de volgende bekende personen die uitingen over Swedenborg deden:

EU - Almquist - Dostojevski -Herder - Kierkegaard - Kant - Lavater - Maeterlinck - Oberlin - Ötinger - George Sand - Sartre - Schelling - Soloviev - Steiner - Tolstoy;

UK - John Ruskin - Robert Browning - Walter Pater - George Macdonald - Henry Drummond - W.F. Barret - Marie Corelli - Oliver Lodge - Martin Harvey

USA - Benjamin Franklin - George Washington - Joseph Jefferson - H.D. Thoreau - Margaret Fuller - Francis Millet - W.D. Howells - Louis Post - Vachel Lindsay - Mark Twain - Robert Morris - George Inness.

Lezers die over relevante teksten van bovenstaande auteurs of van anderen beschikken, worden uitgenodigd deze per email aan info@swedenborg.nl toe te zenden,ter aanvulling op deze webpagina. Bij voorbaat hartelijk dank.