Aglaja Heintschel

Getuigen van het leven aan gene zijde

 • Prijs: € 19,95
 • Aantal pagina's: 250
 • ISBN: 90 6556 471
 • uitverkocht

 

De belangstelling voor onderwerpen die te maken hebben met een leven na de dood neemt de laatste jaren sterk toe. Dit boek geeft de opvattingen over dit thema weer van een aantal gezaghebbende persoonlijkheden, zoals die van de kerkvader Origines, Catharina van Genua, Emanuel Swedenborg, Anna Catharina van Emmerick, Jakob Lorber en Klara Kern. Hun boodschap, die in grote lijnen gelijkluidend is, kan ook voor mensen van onze tijd bevrijdend werken. In feite is de in sommige kringen heersende 'dood-is-dood'-opvatting vreemder dan wat de mensheid steeds intuïtief aanvoelde of uit ervaring wist: nl. dat het aardse leven een voorbereiding is op een meer volkomen leven in goddelijke harmonie.

 

Dr.Wilson van Dusen

De aanwezigheid van geesten bij waanzin

 • Aantal pagina's: 33
 • ISBN: 90 6556 0874
 • uitverkocht

 

In deze brochure analyseert de psycholoog Wilson van Dusen op basis van waarnemingen uit zijn eigen therapeutische praktijk fenomenen als stemmen horen, het zien van beelden of visioenen door patiënten die bij hem in behandeling waren. Hij vergelijkt deze fenomenen met de ervaringen die Emanuel Swedenborg in zijn geschriften heeft vermeld en komt tot belangrijke conclusies die voor modern wetenschappelijk onderzoek op dit terrein van groot belang zijn.

 

Helen Keller.

Licht in mijn duisternis

 • ISBN 9065561064;
 • aantal blz. 154
 • uitverkocht

 

In dit boek wordt een wereld van liefde, licht en kleur beschreven door een vrouw die in stille duisternis leefde. Waar vond zij als dove blinde de kracht en moed om uit deze stille en duistere wereld te breken en het licht te ontdekken? Helen Keller beschrijft, aan de hand van wat zij uit Swedenborgs werken vernam, de spirituele odyssee die haar tot geloof bracht, niet gehinderd door eng sektarisme. Het is de krachtige en inspirerende nalatenschap van één van de grote persoonlijkheden van de 20e eeuw.

 

Gerhard Gollwitzer

De mens als man en vrouw

 • Prijs: € 24,75
 • Aantal pagina's: 290
 • ISBN: 90 6556 0939
 • uitverkocht

 

De laatste decennia is de individuele vrijheid van de mens op het gebied van de relaties tussen de geslachten sterk toegenomen. De wijze waarop men die toegenomen vrijheid heeft ingevuld, heeft echter ook vaak geleid tot ontwrichting binnen gezinnen, tot scheidingen en bestaansonzekerheid. Eeuwenlang bestond er echter helderheid over de vraag hoe deze relaties beleefd dienden te worden in huwelijk, seksualiteit en gezinsleven. Dit boek van Gollwitzer, dat zich onder meer baseert op het werk 'Over de echtelijke liefde' van Emanuwel Swedenborg, toont aan dat deze oude kennis ook voor onze moderne tijd van zeer grote waarde kan zijn.

 

Emanuel Swedenborg

Ontwaken uit de dood

 • ISBN 906556098X;
 • 143 blz. paperback
 • uitverkocht

 

Ontwaken uit de dood - door Emanuel Swedenborg, 1758. Deze titel is een selectie uit het bekendste werk van Swedenborg "Hemel en hel'. Swedenborg beschrijft wat er bij de aankomst van de mens in de geestelijke wereld gebeurt, en op welke wijze hij daar wordt voorbereid voor zijn verdere eeuwige leven in de hemel of in de hel.

Het boek wordt ingeleid door Kenneth Ring, Amerikaans deskundige op het gebied van bijna-dood-ervaringen, en is voorzien van een biografie over Swedenborg.

 

Emanuel Swedenborg

Hemel en hel

 • Uitgave
 • Swedenborg Boekhuis en Uitgeverij Sigma, 2001.
 • Prijs: € 25,00
 • Aantal pagina's: 328
 • gebonden
 • ISBN: 90 6556 1668
 • bestel@swedenborg.nl

 

Reeds tijdens zijn leven genoot de geniale Zweed Emanuel Swedenborg (1688-1772) vermaardheid als wetenschapper, staatsman, filosoof, theoloog en ziener. Dit boek is zijn bekendste werk en werd in vele talen vertaald en talloze malen herdrukt. Swedenborg beschrijft zijn ervaringen in de geestelijke werelden op een nauwkeurige, haast wetenschappelijke wijze. Hij beschrijft o.a. de verschillende stadia waarin de mens na de dood van zijn lichaam komt te verkeren. Ook beschrijft hij de wijze waarop engelen met elkaar en met de mens communiceren, hun woningen, kleding en de wijze waarop zij de onwetende mens geleidelijk opwaarts voeren naar een meer volmaakt bestaan. Swedenborg biedt ons hier een prachtig, gevoelig en geloofwaardig beeld van hemel en hel, niet zozeer als plaatsen waar we bestraft of beloond worden, maar als bewustzijnssferen, waarmee we ook nu al in verbinding staan.

 

Emanuel Swedenborg

Hemelse verhalen over de echtelijke liefde.

 • Uitgave Swedenborg Boekhuis en Uitgeverij Sigma 2003.
 • Prijs €uro 19,50
 • ISBN 9065561994
 • Aantal blz. 310 blz.
 • bestel@swedenborg.nl

Deze bundel korte verhalen bevat verrukkelijke wijsheden over de echtelijke liefde, die beschrijven hoe het verstand en de wil van de man en de vrouw tot één verbonden kunnen worden. Swedenborg schreef dit intrigerende boek in 1768 als deel van een groter werk over de echtelijke liefde en op basis van de door hem gehoorde en geziene gebeurtenissen in de geestelijke wereld. De liefde tussen man en vrouw heeft haar oorsprong in de vereniging van de Goddelijke liefde en wijsheid en is daarom boven alle andere liefden ver heven en heilig. Het natuurlijke gezag en de indringendheid waarmee Swedenborg schrijft over de wederzijdse betrekkingen tussen man en vrouw zal velen in onze 'verlichte' en verwarde tijd ongetwijfeld tot nadenken stemmen