Titels online in modern Nederlands

 

 1. Apoalyps Onthuld
 2. Hemel en Hel
 3. Beknopte Uiteenzetting van de Leer van de Nieuwe Kerk
 4. Engelenwijsheid over de Goddelijke liefde en de Goddelijke Wijsheid.
 5. Hemelse Verborgenheden in GENESIS
 6. Hemelse Verborgenheden in EXODUS
 7. Ware Christelijke Religie
 8. Droomdagboek 1742/'43
 9. Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam
 10. Leer over het Geloof
 11. Leer over de Gewijde Schrift
 12. Leer over de Heer
 13. Leer des Levens
 14. Aardbollen in ons zonnestelsel plus een Bloemlezing uit Hemelse Verborgenheden van alle verwijzingen in dit boek.
 15. Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer
 16. Over het Woord
 17. Vervolg over het Laatste Oordeel en over de Geestelijke Wereld
 18. Coronis
 19. De Goddelijke Liefde
 20. De Goddelijke Wijsheid
 21. Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk
 22. Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen, nrs 149 t/m 449
 23. Gesprek met Calvijn
 24. Gad & Aser
 25. Gesprekken met Engelen

 

boeken die gedeeltelijk online zijn

 

 1. Echtelijke Liefde - n. 1-26
 2. Redelijke Psychologie - hoofdstukken 1+2

 

Aanverwante literatuur

 

 1. Catechismus voor de Nieuwe Christelijke Kerk samengesteld door Ds. Dr. J. Durban Odhner
 2. Het boek verzegeld met zeven zegelen - door ds. Theodore Pitcairn
 3. De natuur van de geest - door Chauncy Giles
 4. Het Bruiloftskleed - door Louis Pendleton

English Version

 

 

Laatste aanvulling 13 juli 2021 door Guus Janssens