Titels online in modern Nederlands

 

 1. Beknopte Uiteenzetting van de Leer van de Nieuwe Kerk
 2. Engelenwijsheid
 3. Hemelse Verborgenheden de hoofdstukken 1-43 ...
 4. Ware Christelijke Religie
 5. Droomdagboek 1742/'43
 6. Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam
 7. Leer over het Geloof
 8. Leer over de Gewijde Schrift
 9. Leer over de Heer
 10. Leer des Levens
 11. Aardbollen in ons zonnestelsel plus een Bloemlezing uit Hemelse Verborgenheden van alle verwijzingen.
 12. Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer
 13. Over het Woord
 14. Coronis
 15. De Goddelijke Liefde
 16. De Goddelijke Wijsheid
 17. Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk

 

boeken die gedeeltelijk online zijn

 

 1. Echtelijke Liefde - n. 1-26
 2. Redelijke Psychologie - hoofdstukken 1+2

 

Aanverwante literatuur

 

 1. Catechismus voor de Nieuwe Christelijke Kerk samengesteld door Ds. Dr. J. Durban Odhner
 2. Het boek verzegeld met zeven zegelen - door ds. Theodore Pitcairn
 3. De natuur van de geest - door Chauncy Giles
 4. Het Bruiloftskleed - door Louis Pendleton

English Version

 

Laatste aanvulling in mei 2017 door Guus Janssens