De sites van het Swedenborg Boekhuis worden regelmatig uitgebreid met nieuwe teksten en andere digitale bijdragen. Hieronder vindt u het chronologisch overzicht van aanvullingen sinds 2006.

LAATSTE NIEUWS

2023

OVER DE SCHEPPING VAN DIEREN EN PLANTEN - een gedeelte uit Apocalyps Ontvouwd n. 1196 t/m 1215. Het mag het geen godsbewijs heten, maar het bestaan van God wordt in deze paragrafen zeer aannemelijk gemaakt met redelijke argumenten en voorbeelden uit de natuur. Het is een goede introductie tot Swedenborgs overige werken.

OPMERKENSWAARDIGE LEVENDE ONDERVINDINGEN band 1 nrs 149 t/m 1121. Deze titel wordt ook wel Swedenborgs 'GEESTELIJK DGBOEK' genoemd. Hier beschikbaar in de vorm en met de illustraties zoals die werden gepubliceerd in het tijdschrift Swedenbogiana.

LICHT IN MIJN DUISTERNIS door Helen Keller. Het gehele boek staat oonline in de vorm en met de illustraties zoals die werden gepubliceerd in het tijdschrift Swedenbogiana.

LINNAEUS EN SWEDENBORG. Sleutelfiguren van de ‘Verlichtingsliteratuur in Zweden’ waren onder meer de mysticus Emanuel Swedenborg, de botanicus Carl Linnaeus ….. Een artikel uit Swedenborgiana.

HEMELSE VERBORGENHEDEN in EXODUS - staan volledig online sinds April 2023.


2022

MANNA - citaten uit Swedenborgs werken 0nline.

HET WERELDBEELD VAN EMANEL SWEDENBORG. Een artikel door Prof. Dr. C. H. van Os, dat in 1938 werd gepubliceerd in MENS EN KOSMOS, Maandblad voor Geestelijke Stromingen.


2021

DIGITAAL ERFGOED www.swedenborg.nl is door de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd als digitaal erfgoed.

GESPREK MET CALVIJN – een korte postuum gepubliceerde titel van Swedenborg, en over enkele andere gevolgen van het Calvinisme.

GAD & ASER (zonen van Jakob) - deze korte tekst over Gad en Aser wordt gerekend tot de postume werken en is het kleinste document in de bibliografie van Swedenborg.

GESPREKKEN MET ENGELEN - een kort postuum werk.


2020

HEMELSE VERBORGENHEDEN in EXODUS - wordt maandelijks uitgebereid met een hoofstuk.

BEGINSELEN VAN DE NIEUWE FILOSOFIE - door Dr. Hugo Lj. Odhner.

Het TREFWOORENREGISTER is flink uitgebreid met een reeks betekenissen die door Swedenborg zelf zijn aangegeven in zijn theologische geschriften, dus gegeven in zijn eigen woorden.


2019

SWEDENBORGIANA - gratis kennismakingsexemplaar (editie december 2019)

Korte Kerstoverdenkingen

MANNA - 100 korte dagelijkse citaten uit Swedenborgs werken.

Apoalyps Onthuld - staat in zijn geheel online.


2018

Godsbewijzen en Swedenborg - artikel uit Swedenborgiana, samengesteld door Guus Janssens.

Swedenborg - the man who had to know. Korte video over het leven van Swedenborg.


2017

HOMO MAXIMUS - Swedenborg over de Leer der Overeenstemmingen en de Grootste Mens.

Editie 100 van Swedenborgiana - Inhoudsopgave

Vervolg over het Laatste Oordeel en over de Geestelijke Wereld - door Emanuel Swedenborg 1763.

HEMEL EN HEL - door Emanuel Swedenborg 1758 - het gehele boek is online.

HEMELSE VERBORGENHEDEN - de digitale publicatie is gevorderd t/m hoofdstuk 47.

De lijst Citaten over Swedenborg werd uitgebreid met uitingen van: Carl Jonas Almqvist -

    John Bigelow - Daniël Burnham - Fjodor Dostojevsky - Robert Frost - Joseph Sheridan Le Fanu - George Inness - Immanuel Kant - Abraham Lincoln - Coventry Patmore - Alfred Lord Tennyson - Arthur Schopenhauer - Rudolf Steiner - Paul Valery - Walt Whitman - Miguel de Unamuno.

De titelpagina's van Swedenborgiana uit jaargang 2016 zijn toegevoegd.


2016

ONTWAKEN UIT DE DOOD - over de wereld der geesten en de staat van de mens na de dood, door Emanuel Swedenborg. Nieuw boek van het Swedenborg Boekhuis.

De lijst Citaten over Swedenborg werd uitgebreid met uitingen van: Johnny "Appleseed" Chapman,

    Sir Arthur Conan Doyle, Walter M. Horton, James Lawrence, Hiram Powers,

    Richard Yardumian, William Butler Yeats.

De Kosmologie van Swedenborg - door Dr. E.E. Iungerich, artikel uit Swedenborgiana editie 83.

Nieuwe Kerk - Bijeenkomst op 9 april 2016 te Breda.

Prekenregister met 50 Nieuwe Kerk Preken.

Hemelse Verborgenheden | de delen 1+2+3 (hoofdstukken 1 t/m 35) staan online; wordt vervolgd.


2015

Philippe Smit & Swedenborg, een artikel door Guus Janssens uit Swedenborgiana # 91.

Nieuwe Kerk Weekend - Oktober 2015.

Victor Hugo en Swedenborg, een artikel door Alfred G. Regamey.

Hemelse Verborgenheden | de hoofdstukken 1 t/m 26 zijn sinds juli 2015 online, wordt vervolgd.

Editie 89 - titelpagina van Swedenborgiana, tijdschrift voor Swedenborg publikaties #1-2015.


2014

Beknopte Uiteenzetting van de Leer van de Nieuwe Kerk. Het gehele werk in een extra dikke editie van Swedenborgiana - gratis E-boek !

ENGELENWIJSHEID het gehele boek online als gratis E-boek !

Nieuwe boeken van Swedenborg in prijs verlaagd.

Digitale Editie 85 van Swedenborgiana, tijdschrift voor Swedenborg publikaties.


2013

Swedenborgiana 2013 | Inhoudsopgave van Jaargang 21.

Hemelse verborgenheden | de hoofdstukken 1 t/m 12 zijn sinds juli 2013 online.


2012

Swedenborgiana 2012 | Inhoudsopgave van Jaargang 20.

Hemelse Verborgenheden In augustus 2012 werd gestart met de publicatie per email van Swedenborgs grootste, belangrijkste en omvangrijkste geschrift: Hemelse Verborgenheden (Arcana Coelestia). We verzenden wekelijks een tekst per email; voor een gratis abonnement email aan citaten@swedenborg.nl

Swedenborgs Droomdagboek 1743/44 | eerste Nederlandse vertaling door Henk Weevers.

Ware Christelijke Religie | sinds maart 2012 volledig online beschikbaar in PDF-formaat.


2011

Swedenborg en Nederland 1712-2010 | Chronologisch overzicht van Swedenborg publikaties in Nederland en zijn invloed in het Nederlandstalige sedertdien; samengesteld door Guus Janssens.

Nederlandse Bibliotheken met 'PROVIDENTIA'.

Swedenborgiana 2011 | Inhoudsopgave van Jaargang 19.


2010

The Swedenborg Society 1810 – 2010 | Verslag van de viering van het 200-jarige bestaan te Londen.

Catechismus voor de Nieuwe Christelijke Kerk | Vragen en antwoorden met bevestigingen uit Swedenborgs geschriften, samengesteld door Ds. Dr. J. Durban Odhner.

Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en Wijsheid | door Emanuel Swedenborg, Amsterdam 1763 - de delen 1 en 2.


2009

Poëzie, Wetenschap en Swedenborg | lezing door Richard Lines, Londen 2008.

Swedenborgs Zoektocht naar de Ziel | lezing door Harold Gardiner, Londen 1936.

Op 3 oktober 2009 organiseerde de Stichting Nieuwe Openbaring een landelijke ontmoetingsdag voor lezers van de werken van Lorber en Swedenborg.

101 Vragen - Antwoorden - Bevestigingen uit Swedenborgs geschriften.

PROVIDENTIA - door Swedenborg vanaf 10 April, nieuw verkrijgbaar.

Aan de Swedenborg Portret Gallerij zijn nieuwe afbeeldingen toegevoegd.

Introductie tot ‘Ware Christelijke Religie' - door Helen Keller.

Martin Luther King over Swedenborg.


2008

Swedenborg video's op You Tube en elders op internet.

De mystieke weg van Emanuel Swedenborg - essay door Dr. Daniël van Egmond

Vragen - Antwoorden - Bevestigingen uit Swedenborgs geschriften.

Componisten en Swedenborg - een kort overzicht.

Uitingen over Swedenborg - een reeks citaten van bekende auteurs over Swedenborg.

Over de Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam - geheel online.

Hemelse Verborgenheden - Genesis - hoofdstuk 4.

Hemelse Verborgenheden - Genesis - hoofdstuk 3.

Hemelse Verborgenheden - Genesis - hoofdstuk 2.

Hemelse Verborgenheden - Genesis - hoofdstuk 1.

De Vier Leerstukken staan nu geheel online.


2007

Leer over het Geloof in zijn geheel online per 27 december.

Leer over de Gewijde Schrift in zijn geheel online per 6 december.

Lezing op 14 november 2007 over de 'Hemelse Leer voor Nova Hierosolyma' georganiseerd door de Stichting Nieuwe Openbaring.

Leer over de Heer in zijn geheel online per 1 oktober.

Teksten uit Swedenborgs werken - citaten in hun context.

Leer des Levens in zijn geheel online.

Emanuel Swedenborg en de diagnostiek - essay door Fransje de Waard.

500 Citaten uit Swedenborgs Geschriften.

Over de Aardbollen in ons zonnestelsel, in zijn geheel online en voorzien van alle verwijzingen naar Hemelse Verborgenheden.

De Goddelijke Wijsheid - in zijn geheel online.

Het Bruiloftskleed - hiernamaalsroman door Louis Pendleton.

Activiteiten van de Nieuwe Kerk in Nederland.


2006

Gesproken Biografie en Inleiding tot Swedenborg - tekst en geluid van de lezing in september 2006 bij de Stichting Nieuwe Openbaringen, door Guus Janssens.

De Natuur van de Geest - door Chauncy Giles - het gehele boek online in de vetaling van D. Diephuis.

Oproep voor het inzenden van digitale teksten aan de Digitale Database Online.

Gastenboek, Contact en Doelstellingen pagina's.

Ontwaken uit de Dood - Deel 2 uit 'Hemel en Hel'.

De Goddelijke Liefde - in zijn geheel online.

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer - het gehele boek is online, plus een exemplaar voor uw printer.

Swedenborg Citaten Kalender - dagkalender met 1 citaat per dag.

Module Swedenborg - Hogeschool voor Geesteswetenschappen te Utrecht.

Arcana Coelestia - hoofdstuk 3 - in moderne vertaling van Dr. Daniël van Egmond.

Over de aanwezigheid van geesten bij waanzin - Swedenborg essay door Dr. Wilson van Dusen.

Swedenborg Biografie door Robert Lemm.

Hemelse Verhalen over Ware Christelijke Religie - nieuwste Swedenborg publikatie in modern Nederlands.

Swedenborg Symposium zaterdag 6 mei 2006 te Amersfoort - een verslag in tekst, beeld en geluid op www.swedenborg.be.

Korte biografische schets over Swedenborg door Ds. Peter van Balen.

Reïncarnatie of Wedergeboorte ?

 

 

bijgewerkt t/m SEPTEMBER 2023.